Zaproszenie

W środę o godz. 18.00 odbędą się zebrania semestralne po których (o godz. 19.00) odbędzie się szkolne kolędowanie Uczniów, Rodziców i Nauczycieli.

Serdecznie zapraszamy!

Dziękujemy za udział w debacie

W środę 3 XII  odbyła się szkolna debata na temat mocnych i słabych stron naszego liceum, w której głos zabrali przedstawiciele Samorządu, Rady Rodziców, Nauczyciele i Dyrektor. Mimo późnej pory uczestnicy spotkania z zaangażowaniem i szczerością wspomogli zespół tworzący „Koncepcję i Misję” PLO. Wszystkim zaangażowanym uprzejmie dziękujemy. To niewątpliwa wartość – potrafimy rozmawiać!